Startsida Umeå kommun
Bild på cirkulationsplats på Backenvägen

Backenvägen

Gator

Vilka asfaltarbeten är planerade under året? Hur hög får häcken vara vid utfarten? Hur kan blommor höja trafiksäkerheten? Vem ansvarar för skötseln av vägar och gator? Svaren på detta och mycket annat hittar du via menyn. Här finns också fakta om bland annat namnsättning av gator, var du hittar affischeringstavlor och hur du gör en felanmälan.

Sidan har granskats 2018-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/gator

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.