Startsida Umeå kommun
Bild på cirkulationsplats på Backenvägen

Gator

Vilka asfaltarbeten är planerade under året? Hur hög får häcken vara vid utfarten? Hur kan blommor höja trafiksäkerheten? Vem ansvarar för skötseln av vägar och gator? Här hittar du svaren på detta och mycket annat.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-20

Sidans kortadress: www.umea.se/gator