Startsida Umeå kommun
Bild på cirkulationsplats på Backenvägen

Backenvägen

Gator

Vilka asfaltarbeten är planerade under året? Hur hög får häcken vara vid utfarten? Hur kan blommor höja trafiksäkerheten? Vem ansvarar för skötseln av vägar och gator? Svaren på detta och mycket annat hittar du via menyn. Här finns också fakta om bland annat namnsättning av gator och hur du gör en felanmälan.

Sidan har granskats 2019-07-04

Sidans kortadress: www.umea.se/gator