Startsida Umeå kommun
Bild på belysning

Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Umeå kommun ansvarar för cirka 28 300 belysningsarmaturer. Trafikverket ansvarar för belysningsstolpar längs större allmänna vägar, till exempel E4 och E12.

Åtgärder för att spara energi

Under sommaren släcker vi gatubelysningen för att spara energi och sänka kostnader. Det har gjort att energiförbrukningen har sänkts med 450 000 kilowattimmar per år, vilket har medfört en besparing på 300 000 kronor per år. Gatubelysningen är släckt från mitten av maj till slutet av juli. Exakta datum bestäms någon månad innan. Om behov finns tänds gatubelysningen igen. Tillgänglighet, jämställdhet och säkerhet kommer särskilt att beaktas.

Varje år byter vi ut cirka 2 500 armaturer. Ett pågående arbete är att byta ut all kvicksilverarmatur till högtrycksnatrium, metallhalogen eller LED. Vinsterna med bytet är dels att få bort det miljöfarliga kvicksilvret samtidigt som vi sparar energi. Tack vare bättre reflektorer ger de nya lamporna lika mycket ljus med mindre effekt.

Umeå kommun har under åren 2014-2016 bytt styrsystem för gatubelysningen i centrala Umeå. De största fördelarna är minskade kostnader för drift och underhåll, mer energieffektivt och bättre kontroll på verklig förbrukning.

Byte av trasiga lampor

Vi tar gärna emot felanmälningar. Enstaka inrapporterade mörka ljuskällor byts inom cirka en månad. Gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut.

Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.

Belysningen kontrolleras två gånger per år. Belysningen kan vara tänd under dagtid i samband med kontrollen.

Synpunkter och felanmälan

Du kan på ett enkelt sätt berätta om trasiga armaturer eller lämna synpunkter via vårt formulär för felanmälan eller felanmälan-appen

Mer information

Sidan har granskats 2019-08-08

Sidans kortadress: www.umea.se/belysning