Startsida Umeå kommun
Bild på Kungsgatan, centrala stan

Ombyggnad av gator och torg

Här kan du läsa om olika gatuprojekt som kommunen arbetar med. Du kan också läsa om trafikomledningar och avstängningar som en del av gatuarbetena leder till.

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra gator, torg, cykelvägar och gångbanor i trim. I april brukar vi lägga ut information om vilka gator, gång- och cykelvägar som är planerade att byggas eller byggas om under året. Några av projekten är väldigt omfattande. Läs om dem under Innehåll.

Läs mer om byggarbeten i Investeringsprogram gator och parker 2018.

Förbättringar som ska göras i några stads- och kommundelar under 2018

Kontakt
Mer information

Här får du veta mer om Trafikverkets vägarbeten, läget på vägarna, rastplatser med mera:

Trafikverkets projekt i Västerbotten

Läget på vägarna

Sidan har granskats 2018-07-06

Sidans kortadress: www.umea.se/gatuarbeten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.