Startsida Umeå kommun
Bro över Umeåälven

Lundabron

Lundabron

Lundabron är efterlängtad av många och är välanvänd av Umeåborna. Den öppnades i december 2019. Cirka 500 personer var på plats vid öppnandet och bron blev helt fylld med människor som ville ta sin första promenad över bron.

Läs Lena Karlsson Engmans tal och se bilder från öppnandet.

Genom att Lundabron ”knyter ihop” Backen med Bölesholmarna och Teg för gående och cyklister, ges fler Umeåbor möjlighet att vara klimatsmarta och välja cykeln när de ska till jobbet. Gående och cyklister är separerade från varandra.

Lundabron är ett värdefullt inslag för de som vill flanera längs älven, och ger fler möjligheter att gå broarna runt. Genom att det blir lättare för folk att ta sig från Backen-sidan till Bölesholmarna kan fler njuta av naturen där.

En provisorisk bro, pålbrygga, är byggd från södra sidan för att transportera över maskiner och material så att arbetet kan utföras på ön. Den tillfälliga arbetsbron tas bort när Lundabron är klar.

Projektet är komplext och en rad faktorer har inverkat på tidplanen. Alltifrån berggrunden som trots noggranna undersökningar visat sig instabil på vissa punkter, utmaningar i tillverkningen och monteringen av pylonerna till stålpriser och valutakurser, men också tidiga beslut om konstruktionen som långt senare visat sig påverka både byggandet och kostnaderna väsentligt. En bro, till skillnad från andra projekt, kan bara justeras i mindre grad under byggtiden.

Kommunen är bekymrade över kostnadsutvecklingen. År 2019 fanns 112 miljoner kronor avsatta i kommunens investeringsbudget. Vad kommunens slutkostnad blir är ännu inte klart men det kommer inte att räcka. Lundabron ska finnas under lång tid, cirka 100 år och det är viktigt den är robust, säker och gestaltas väl. Kostnaderna ska också slås ut över den tiden.

Film med skisser av Lundabron:

Kontakt

Magnus Nilsson
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 03
magnus.t.nilsson@umea.se

Kjell Olovsson
arbetschef
Veidekke
076-834 80 95
kjell.olovsson@veidekke.se

Fakta om Lundabron

Längd: 179 meter

Bredd: Brodäcket är timglasformad för att öka stabiliteten på bron, 8 meter bred vid landfästena och 6 meter bred mitt på älven. Måtten innanför räcket, brobanan, är 6 och 4 meter.

Höjd över pyloner: 30,2 meter

Frihöjd under bron: 5,9 meter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-23

Sidans kortadress: www.umea.se/lundabron