Startsida Umeå kommun
Stationshus och trappa i tunneln

Umeå Central

Efter två års byggande invigdes spårområdet, plattformarna och gång- och cykeltunneln 16 november 2012. Den gamla gång- och cykeltunneln mellan Haga och Järnvägstorget är borttagen.

I november 2013 var arbetet med Järnvägstorget klart.

Sidan har granskats 2019-03-06

Sidans kortadress: www.umea.se/umeacentral