Startsida Umeå kommun
Stationshus och trappa i tunneln

Umeå Central

Efter två års byggande invigdes spårområdet, plattformarna och gång- och cykeltunneln 16 november 2012. Den gamla gång- och cykeltunneln mellan Haga och Järnvägstorget är borttagen.

I november 2013 var arbetet med Järnvägstorget klart.

Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Sidan har granskats 2018-06-05

Sidans kortadress: www.umea.se/umeacentral

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.