Startsida Umeå kommun
Bild på Vasaplan

Vasaplan. Foto Malin Grönborg.

Vasaplan

Vi har byggt om Vasaplan till en modern terminal med ökad kapacitet för bussar så att fler kan resa mer hållbart genom att åka buss.

Ombyggnaden har medfört att det blivit smidigare byten mellan stadsbussar och man behöver bara korsa ett körfält i taget vid passage över Vasaplan. Därmed har trafiksäkerheten blivit bättre och tillgängligheten har ökat. På nya Vasaplan kan du också stämma träff med någon, umgås med vänner eller bara sitta i solen en stund.

Ett fint och levande centrum har stor betydelse i Umeås utveckling. När människor och verksamheter flyttar till Umeå behöver vi se till att staden räcker till för alla. Ombyggnaden innebär också att vi har skapat hållbara och effektiva lösningar för el, vatten, värme och avlopp under markytan.

Hela ombyggnaden är nu klar och Vasaplan är anpassad för att klara både dagens och framtidens resenärer.

Nya Vasaplan invigd 22 september

Lördag 22 september invigdes nya Vasaplan. Invigningstalet hölls av tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman. Petra Berggrund, WSP berättade om gestaltningen och Petter Lindqvist om byggandet av nya Vasaplan. Konstnären Knutte Wester berätta om sin skulptur "I want to be heard, I want to be found". Trots regnet hade ett 60-tal personer sökt sig till lilla torget för att lyssna på talet, delta i tävlingar och prata med oss om kollektivtrafik och hållbart resande.

Veckoinformation

Skanskas platschef har skrivit och berättat om vad som händt fortlöpande i projektet.

Veckoinformation om Vasaplan

Kontakt

Lämna synpunkter och ställ frågor om ombyggnaden av Vasaplan via mejl: vasaplan@umea.se.

Fler kontaktvägar

Sidan har granskats 2019-01-11

Sidans kortadress: www.umea.se/vasaplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.