Startsida Umeå kommun

Tidplan

Datum

Aktivitet

2018


September

Vasaplans ombyggnad är klar

April

Start markarbeten2017

 

Oktober - mars

Fortsatt ombyggnad längs fasaderna

2 oktober

Bussarna flyttar tillbaka till Vasaplan

Maj - september

Vasaplan stängs och bussarna flyttas tillfälligt till Västra Norrlandsgatan

April

Byggstart

Mars

Beslut om entreprenör

Februari

Upphandling entreprenad

 

 

2016

 

September 2016 - februari 2017

Detaljprojektering

Augusti

Beslut om utformning i tekniska nämnden

Januari-augusti

Projektering och samråd

 

 

2015

 

November

Upphandling konsult klar - WSP Samhällsbyggnad tillsammans med Wingårdh arkitekter och Trivector

Juni

Systemhandling beslutas i tekniska nämnden.

Februari

Projektbeskrivning beslutas i tekniska nämnden.

 

 

2014

 

December–maj

Systemhandling för hela ombyggnadsprojektet utformas.

December

Trafikutredningen beslutas i tekniska nämnden.

September

Medborgardialogerna i gestaltningsprojekten genomförs.

April–augusti

Utveckling och fördjupning av de tre medborgardialogerna i gestaltningsprojekten.

Mars–augusti

Trafikutredningen pågår.

 

Kontakt

Lämna synpunkter och ställ frågor om ombyggnaden av Vasaplan via mejl: vasaplan@umea.se.

Fler kontaktvägar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.