Startsida Umeå kommun
Fritt fram på gångbanan

Fritt fram på gångbanan

Att hålla rent runt fastigheten handlar först och främst om säkerhet och framkomlighet, men också om att vår stad ska vara trivsam. Skräp och ogräs utanför fastigheten ska samlas ihop och tas om hand. Du som fastighetsägare ansvarar för att området runt din fastighet hålls ren så att fotgängare kan ta sig fram utan problem. Givetvis ska inte skräpet flyttas till rännstensbrunnar. Genom att hålla dem fria från skräp och löv underlättar vi för regnvattnet att rinna undan.

Gångbanan är den yta som fotgängaren behöver för att kunna ta sig förbi din fastighet, d.v.s. det kan var något annat än en trottoar.

Det är fastighetsägarens ansvar att:

  • Sopa och ta bort smuts och sand
  • Föra bort skräp och föremål
  • Ta bort ogräs
  • Klippa träd och buskar

Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare som är ansvarig.

Om kommunen är ägare till gatumarken, har de rätt att ta bort grenar om de hindrar framkomligheten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus