Startsida Umeå kommun

Träd och buskar växer!

Ha också den fria höjden i åtanke när du planterar nya växter. Placera stora träd och buskar minst 2 meter innanför tomtgränsen, och mindre växter minst 60 cm innanför. Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av just din art ser ut. Då är det lättare att plantera växten på ett lagom avstånd från tomtgränsen.

Plantskolor har god kunskap om växter. Där kan du få tips om vilka arter som passar i trädgården klimat- och funktionsmässigt. De kan också ge bra skötselråd.

Mått för fri sikt, maxhöjd och planteringsavstånd

 

Maxhöjd på växter vid utfart och korsning

80 cm

Fri sikt vid utfart minst

4 m

Fri sikt vid hörntomt minst

10 m

Fri höjd över gångbana/trottoar inom centrumfyrkanten* minst

2,8 m

Fri höjd över gångbana/trottoar utanför centrumfyrkanten* minst

3,5 m

Fri höjd över körbana minst

4,6 m

Avstånd till tomtgräns vid plantering av träd

2 m

Avstånd till tomtgräns vid plantering av mindre växter

60 cm

  

* Centrumfyrkanten i Umeå, dvs det område som i norr och söder avgränsas av järnvägen och Ume älv, i väster och öster av Västra Esplanaden och Östra Kyrkogatan.

 
Rätt höjd på häcken
Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Vid gång- eller cykelväg ska den fria höjden vara minst 3,5 meter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.