Startsida Umeå kommun

Ansökan om tillstånd

Ansök om grävtillstånd

Från 1 februari 2019 gör du ansökan om tillstånd via systemet ISY case. Det systemet används även för ansökan om trafikanordningsplan och markupplåtelser.

Ansök om tillstånd för grävning

Läs mer om Grävbestämmelser

Registrera dig som användare i systemet ISY case

För att ansöka om tillstånd för grävning och trafikanordningsplan använder du e-tjänsten ISY Case. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Här finns instruktioner för hur du registrerar dig och gör ansökan via ISY Case.

Trafikanordningsplan

Kom ihåg att även ansöka om en trafikanordningsplan!

Läs mer om trafikanordningsplaner (TA-planer) och ansök här.

Hyra av mark

Om du behöver hyra offenlig plats för upplagsyta eller liknande behöver du tillstånd från polisen.

Läs mer om ansökan om tillstånd enligt ordningslagen här.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus