Startsida Umeå kommun
Trafikanordningar

Trafikanordningar

Trafikanordningsplan

Om du behöver göra en avspärrning av gata eller trottoar måste arbetet planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare. Det ska också ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik. Gång-och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning som kan ha särskilt svårt att handskas med störningar.

Vi tillämpar SKL:s riktlinjer enligt Arbete på väg 2014 och den går att ladda ned gratis.

Ansökan görs via ISY Case

För att ansöka om Trafikanordningsplan använder du e-tjänsten ISY Case. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Här finns instruktioner för hur du gör ansökan via ISY Case.

Kontakt

Gator och parker
Växel: 090-16 10 00

Telefontid 09-11 samt 13-15
kontaktcenter.gatorochparker@umea.se

Sidan har granskats 2018-11-23

Sidans kortadress: www.umea.se/trafikanordningsplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.