Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor om gator

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om gator.

Vilka vägarbeten pågår nu?

Läs om kommunens vägarbeten

Jag vill flytta min in-/utfart. Hur gör jag då?

Du kan enkelt registrera din fråga/ansökan via Gator och parkers webbformulär Felanmälan. Där beskriver du vilken fastighet det gäller, var in-/utfarten finns idag och vart du vill flytta den.

Gator och parker kontrollerar om det finns några hinder i detaljplan, trafiksäkerhetsmässigt eller liknande. Om flytt av in-/utfart godkänns så måste alla arbeten utanför fastighetsmark utföras av Gator och parker. Alla kostnader kopplade till flytten bekostas av sökanden.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus