Startsida Umeå kommun

Datumparkering

Märkena anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. 

Vägmärken för datumparkering

Datumparkeringsförbud på sträcka. Förbudet upphör efter nästa korsning.

Datumparkeringsförbud inom område. Förbudet upphör efter slutmärke.