Startsida Umeå kommun
Bild på cyklister

Trafikplanering och trafiksäkerhet

Gator och parker svarar på allmänna frågor om trafikplanering, trafiksäkerhet, trafikregleringar/skyltning, utformning och liknande när det gäller kommunens gator, gång- och cykelvägar.

Kontakta oss om har du frågor om trafikplanering och trafiksäkerhet, se "Kontakt".

Kontakt

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60

Måndag–onsdag,
klockan 8.30–11.30

Har du frågor om kommunens övergripande planering av infrastruktur? Läs mer om stadsplanering och byggande.

Mer information

Generella trafikregler
(www.transportstyrelsen.se)

Lagar och regler för trafikanter
(www.ntf.se)

Din säkerhet på vägen
(www.trafikverket.se)

Sidan har granskats 2019-02-27

Sidans kortadress: www.umea.se/trafiksakerhet