Startsida Umeå kommun
Karta över beslutade hastigheter

Klicka på kartan för att se kartor över beslutade hastigheter.

Hastigheter på vägar och gator

Hastigheterna har satts med hänsyn till en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller. Bedömningen kring olika hastigheter beror bland annat på gatornas utformning, in- och utfarter samt tillgång till separat gång- och cykelvägnät.

Kontakt

Inger Engström
trafikplanerare
090-16 13 97
inger.engstrom@umea.se

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
090-16 13 85
070-318 16 13
marie.frostvinge@umea.se

Sidan har granskats 2019-11-27

Sidans kortadress: www.umea.se/hastighet