Startsida Umeå kommun
Bild på Håll koll med Holmlund

Håll koll med Holmlund

Med humor och glimten i ögat vill kommunen uppmuntra till samspel mellan alla trafikanter. Under hösten 2015 genomförde kommunen en aktiviteten med Lennart Holmlund i spetsen.

- Vi tror på samarbete, hänsyn och respekt. Grunden för ett bra samspel i trafiken är att ha koll på varandra och reglerna, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.

Umeå kommuns vision är att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Genom olika åtgärder jobbar kommunen aktivt för att nå visionen. Kollvisionen är en del av det arbetet. En betydande del som påverkar om visionen går att nå är trafikanterna själva. Genom att arbeta för att skapa ett ökat samspel i trafiken kan många olyckor undvikas.

Håll koll med Holmlund

Med Kollvisionen vill kommunen uppmärksamma samspelet mellan alla olika trafikslag och tydligöra trafikregler. Till sin hjälp har man Lennart Holmlund, tidigare kommunalråd, som själv är en flitig stavgångare. Han medverkar bland annat i två kortfilmer som handlar om hur det är att hålla koll i Umeå.

- Det är som på disco, man ska hålla ögonkontakt, säger en leende Lennart Holmlund.

En sammanklippt version av filmerna har visas på SF-bio under hösten 2015.

Håll ögonkontakt och visa hänsyn

Att ha koll är inte svårt. När man har koll ser man sina medtrafikanter och agerar tillsammans med dem. Oavsett om man kör bil, cyklar eller går. Om man håller ögonkontakt, visar hänsyn, anpassar hastigheten och följer trafikreglerna kommer man långt i att ha koll.

- Det kan handla om något så enkelt som att cykla på höger sida och att gå på vänster sida på en gemensam gång- och cykelbana. Nu hjälps vi åt – och ger Umeå bättre koll i trafiken, säger Katarina Bergström, trafikplanerare, Umeå kommun.

Det är det som är kollvisionen.

Filmer

Film från gågatan:

Film från Svingen:

Film från Svingen/gågatan:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.