Startsida Umeå kommun

Så här kan du hjälpa till

Ögonkontakt, anpassa hastigheten, visa hänsyn och följa trafikregler är vad Kollvisionen handlar om. Så här kan du hjälpa till och ha koll:

Ögonkontakt

Ingen är tankeläsare. Ögonkontakt kan i de flesta fall hjälpa för att undvika olyckor. Håll koll på dina medtrafikanter och se dig alltid för i situationer där du möter en annan trafikant. Ögonkontakt är alltid viktigt, men framför allt i korsningar.

Anpassa hastigheten

Även om du kan behärska hastigheten så innebär det inte att det alltid är bra. Även om du gör rätt så kan dina medtrafikanter ibland göra det mest oväntade. I trafiken uppstår situationer väldigt snabbt och det gäller att vara beredd.

Anpassa hastigheten både till underlaget och dina medtrafikanter så blir det lättare att ha koll.

Visa hänsyn

Att visa hänsyn är A och O i alla förhållanden. När du rör dig i trafiken kan du tänka att du är i ett förhållande med alla andra som också rör sig där. För att förhållandet ska fungera är det viktigt med tillit, att se varandra och att visa hänsyn till de andras situation. På så sätt hjälps vi åt för att undvika konflikter.

Följ trafikreglerna

Trafikreglerna har kommit till av en anledning. De hjälper dig att slippa hamna i situationer som kan vara farliga. Om vi hjälps åt och håller koll på trafikreglerna så fungerar samspelet mycket bättre och många olyckor kan undvikas.

För att underlätta för dig att ha koll har vi sammanställt de viktigaste trafikreglerna för samspel.

Läs om de viktigaste trafikreglerna för samspel.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus