Startsida Umeå kommun

Trafikregler

Grunden för ett bra samspel i trafiken är att ha koll på reglerna, oavsett om vi kör bil, cyklar eller går. När vi har koll ser vi våra medtrafikanter och agerar tillsammans, istället för mot varandra.

Många olyckor i trafiken sker i onödan på grund av brist på kunskap, ögonkontakt och hänsyn. Nu hjälps vi åt och ger Umeå bättre koll i trafiken samtidigt som vi minskar trafikolyckorna. Så ta dig tid och läs igenom de regler som gäller för alla som rör sig i trafiken, inte bara de som gäller för dig. Då får du bättre förståelse för dina medtrafikanter.

Trafikregler gäller överallt och alla trafikslag

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. De gäller alla trafikanter. I trafikförordningen finns alla trafikregler.

Du kan läsa mer om de viktigaste trafikregler på Transportstyrelsens webb.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.