Startsida Umeå kommun

Tillgänglighet i utomhusmiljö

Människor är olika och har olika behov. I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet fullt ut. Det tar kommunala verksamheter hänsynt till i hela planeringsprocessen.

Alla ska ha möjligheten att ta sig till och från arbetet, besöka kulturinstitutioner, hämta barn på förskolan, åka buss och ta del av viktig information. Umeå kommun har under flera år arbetat för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning längs våra gator, på våra torg och i våra parker.

Tekniska nämndens handlingsplan för tillgänglighet 2018-2021

Arbetet med att ta fram ett Tillgänglighetsprogram för Umeå kommun slutfördes hösten 2017 och antogs av Kommunstyrelsen. För att konkretisera Tekniska nämndens bidrag till att uppfylla Tillgänglighetsprogrammet, har en handlingsplan för alla verksamheter inom Tekniska nämnden arbetats fram med utgångspunkt i Tillgänglighetsprogrammet för Umeå kommun.

Läs Tekniska nämndens tillgänglighetsplan 2018-2021

Kontakt

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60

Måndag–onsdag,
klockan 8.30–11.30

Sara Olsson
trafikingenjör
090-16 53 57
sara.olsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus