Startsida Umeå kommun
Bild på trafik i centrum

Trafikdatarapport

Gator och parker tar varje år fram en Trafikdatarapport. I den redovisas aktuell skadestatistik. Trafikdatarapporten används som en uppföljning av de mål och åtgärdsområden som beskrivs i Trafiksäkerhetsprogrammet samt som underlag till det årliga gatuombyggnadsprogrammet. Trafikdatarapporten syftar till att säkerställa att kommunens trafiksäkerhetsarbete följer nationella och kommunala mål.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus