Startsida Umeå kommun

Reserverade skolor

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet. Till den skolan har eleven placeringsförtur. 

Se geografiska områden och reserverade skolor för förskoleklass och för årskurs 7-9

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid

Måndag, onsdag, fredag, klockan 10-12

090-16 66 50

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 8–12
Måndag, tisdag, torsdag,
klockan 13–16

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå