Startsida Umeå kommun

Ansök till Yrkeshögskolan

För alla utbildningar gäller att efterfrågan på yrkeskategorierna är stor på arbetsmarknaden. Bland annat tandsköterska, men även CNC-tekniker och flera utbildningar i de gröna näringarna, exempelvis Driftledare lantbruk, Trädgårdsmästare, ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer samt Trädgårdsmästare – frilandsodling och förädling.

Mer information