Startsida Umeå kommun
Elever kliver på skolbuss

Behöver du ansöka om skolskjuts senast 1 juni?

Om ditt barn har växelvis boende, vistas deltid på fritidshem eller om ni har valt annan skola än anvisad och behöver skolskjuts, då ska du ansöka. Ansök senast 1 juni för att ditt barn ska få skolskjuts från första skoldagen efter sommaren.

Ansökan måste göras inför varje nytt läsår. Eftersom det är många ansökningar som ska behandlas inför skolstart måste ansökan ha kommit in senast 1 juni. Sena ansökningar behandlas löpande och det finns ingen garanti att transporterna då är ordnade innan skolstart.

Läs mer om skolskjuts och gör ansökan