Startsida Umeå kommun
Bild av ett slutbetyg

Förlängt datum för slutbetyg från Komvux till 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från Komvux, på gymnasial nivå i ett år. det är för att underlätta för elever som påverkas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen på grund av coronavirus.

Enligt övergångsbestämmelser har slutbetyg kunnat utfärdas enligt äldre regler. Den möjligheten skulle ha upphört 1 juli 2020, men på grund av rådande läge förlänger regeringen beslutet om övergångsbestämmelserna ett år till 1 juli 2021.