Startsida Umeå kommun

Nya regler för önskemål om förskoleplats

För att få ett tydligare och effektivare kösystem ändras reglerna för önskemål om förskoleplats. Målsättningen är att barn ska erbjudas plats så nära hemmet som möjligt och att Umeå kommun ska skicka meddelande om placering senast två månader före önskat placeringsdatum.

Det har under 2017 varit svårt att uppfylla förskolegarantin. Den innebär att man har rätt till plats om vårdnadshavarna har ansökt minst fyra månader i förväg. Huvudskälet till att garantin inte kunnat uppfyllas är brist på lokaler i vissa områden.

Tidigare har de flesta barn fått plats i augusti och september när platser blivit lediga i och med att hela årskullen sexåringar slutat för att börja i förskoleklass. Resten av året placerades barn nästan enbart när platser blev lediga genom att något barn slutade. Sedan den nya skollagen började gälla 2010 har vårdnadshavare succesivt ändrat sitt beteende och förväntar sig en plats oavsett vilken tid på året det är. I dagsläget behövs cirka 900 platser mellan september till juni varje år, förutom de cirka 400 platser som tillsätts i augusti. De flesta av dessa platser skapas i befintliga barngrupper, vilket gör att barngruppernas storlek varierar under året. Under sommarlov, andra lov eller dagar när förskolan är stängd sker ingen inskolning.

– Det är positivt att reglerna revideras så att det blir så bra och enkelt som möjligt för vårdnadshavarna att ansöka om plats och svara på erbjudanden. Syftet är också att öka likvärdigheten och underlätta för Umeå kommun att placera barnen, säger Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Fler önskemål

De förändrade köreglerna innebär bland annat att

  • Man kan önska upp till fem specifika förskolor, mot tidigare tre.
  • Tackar man ja eller nej till ett erbjudande till något av sina önskemål stryks man ur kön.
  • Tackar man ja eller nej till en garantiplats som inte är ett av de fem önskemålen kan man behålla sina önskemål och stå kvar i kön. Rätten till en plats inom fyra månader är då förbrukad, men man behåller sitt ursprungliga ködatum.

De nya reglerna börjar gälla 1 augusti 2018.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
elmer.eriksson@umea.se