Startsida Umeå kommun

Johan Röjler. Foto: Ra-smit CC BY-SA 3.0

Olympier inspirerar elever att bidra till en bättre värld

Tisdag 19 mars får elever på Hörnefors centralskola och Ersdungens skola möta olympiern och före detta juniorvärldsmästaren i skridsko; Johan Röjler. Han och ett 20-tal andra svenska olympier inspirerar elever till engagemang för FN:s globala mål för hållbar utveckling med avstamp i de olympiska värderingarna och egna idrottsliga erfarenheter.

Tillsammans ska de bidra till att målen uppnås till år 2030, och därmed till att lösa klimatkrisen, minska extrem fattigdom och orättvisor, samt stärka fred och rättvisa.

Målgång 1 april

Barnen ligger i hårdträning för att med hjälp av olympier lära sig om de globala målen, och om hur de själva kan bidra till en bättre värld. Den 1 april är det sedan målgång för Jorden Runt-loppet för en bättre värld 2019. Då ställer barn i Sverige och hela världen sina krav på förändring och bildar mänskliga kedjor - som sedan förlängs genom att de går eller springer tre kilometer. Tillsammans når de hundra varv runt jordklotet.

Jorden Runt-loppet är ett samarbete mellan barnrättsorganisationen World’s Children’s Prize och Sveriges Olympiska Kommitté.

Kontakt

Johanna Svensson
lärare
Hörnefors centralskola
Umeå kommun
070-626 56 05
johanna.svensson@umea.se

Katarina Lindinger
lärare
Ersdungens skola
Umeå kommun
073-039 77 27
katarina.lindinger@umea.se