Startsida Umeå kommun
Händer i luften som håller studentmössor

Skolavslutningar sker utan publik

Studenten och skolavslutningarna kommer att genomföras på skolorna, men i mindre grupper och utan släkt och vänner närvarande. Det är för att minska risken för spridning av covid-19.
– Även om det inte blir en traditionell avslutning känns det viktigt med ett fint avslut på terminen innan sommarlovet. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi befinner oss i, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Alla förändringar av skolavslutningen görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer. För gymnasieelever som tar studenten på de kommunala skolorna betyder det att betygsutdelning sker i klassrummet och att det traditionella utspringet görs klassvis och utan publik. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.

– Om det samlas folk på skolgårdarna så kommer ansvarig rektor att avbryta utspringet. Det är tråkigt, men tyvärr nödvändigt, säger Pontus Clarin, områdeschef för gymnasieskolorna.

Förvaltningsledningen undersöker möjligheterna att webbsända studenternas utspring.

Övriga kommuner står bakom beslutet

Umeås beslut om studenten får stöd av övriga kommuner i länet.

– Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen sker utan närvarande vårdnadshavare och anhöriga. Det är utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Tobias Thomson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning, Region Västerbotten.

Samtliga kommuner i länet, smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom detta beslut.

Även grundskolan anpassar sina avslutningar

Även inom grundskolan genomförs skolavslutningarna i mindre grupper och utan släkt och vänner. Någon samling av skolans alla elever ska inte genomföras, varken utomhus eller inomhus. Varje skola kommer att anpassa sina avslutningar så att de passar skolans förutsättningar. Lösningarna kommer därför att se olika ut mellan skolorna.

Mer information:

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Tidigare pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Nicklas Wallmark
biträdande utbildningsdirektör gymnasieskola och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin
områdeschef gymnasieskola
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Tobias Thomson
strateg inom utbildning och kompetensförsörjning
070-636 29 31
tobias.thomson@regionvasterbotten.se