Startsida Umeå kommun

Skolinspektionen utreder inte Västangård skola

Västangård skola, förskoleklass till årskurs 5, har utifrån skolans uppdrag arbetat med miljö- och klimatfrågor under en temavecka. Som avslutning på temat samlades elever, personal och vårdnadshavare för en redovisning de kallade för manifestation. Detta fick stor spridning i olika kanaler.

Skolinspektionen har tagit emot en anmälan och valt att inte pröva ärendet. Motiveringen är att de inte finner skäl att utreda ärendet eftersom det inte finns något som tyder på att skolan brutit mot författningarna.

Skolinspektionen kommer inte att utreda ytterligare anmälningar som kommer in gällande detta ärende.