Startsida Umeå kommun

Vid tidigare besök på partnerskola i London.

Skolutbytesprojekt i final till Svenska eTwinningpriset 2020

Carlshöjdsskolans högstadieelever och pedagoger har genom ett skolutbytesprojekt kunnat knyta kontakter med partnerskolor i Tyskland, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Spanien. Genom samarbetet har de fått se, reflektera och jämföra demokrati på lokal, regional och europeisk nivå. Projektet har medfört att Heléne Ericsson nu är en av finalisterna till Svenska eTwinningpriset 2020.

Utbytet har inneburit många olika arbeten och erfarenheter. Bland annat har eleverna arbetat med undersökningar, intervjuat lokalpolitiker, gjort digital tidning och fördjupat sig kring Brexit, jämställdhetsfrågor och mycket mer. Demokratiprojektet på Carlshöjdsskolan har pågått i tre år.

För de elever som deltagit på projektresor har det varit extra spännande att bo i värdfamilj, få uppleva både skolvardag och familjeliv i den stad de besöker. Många elever fortsätter att ha kontakt med varandra.

– Eleverna har själva reflekterat över att det finns stora sociala och ekonomiska skillnader mellan skolor. Men också att det finns många likheter mellan dem själva som ungdomar i olika delar av Europa. De lyssnar på samma musik, har samma drömmar om framtiden och brottas med samma könsskillnader, säger Heléne Ericsson, lärare och IT-pedagog i för- och grundskolan.

För pedagoger som deltagit i EU-projektet är det ett sätt att lyfta ut klassrummet i Europa och ha ett utbyte med lärare i andra länder som ger perspektiv på den egna lärarsituationen och vardagen.

Den som vinner får förutom äran en prissumma till skolan som kan användas till fortsatt projektarbete och utbyte med samarbetsskolorna.

Kontakt

Heléne Ericsson
Lärare och IT-pedagog
Utbildningsförvaltningen
Umeå kommun
helene.ericsson@umea.se