Startsida Umeå kommun
Pratbubblor med finsk och samisk flagga

Språkdusch i finska och samiska

Språkdusch i finska och samiska välkomnar elever i årskurs 1–9 att tillsammans med vårdnadshavare utveckla språket. Språkduscharnas syfte är att elever ska få möjlighet att träffas för att utveckla sitt språkande under ledning av finsk- och samisktalande pedagoger.

Pedagogerna strukturerar upp språkinriktade aktiviteter som bygger på att barn och förälder lär sig tillsammans.

Språkdusch i finska
Lördag 23 mars, klockan 13.30–16.00
Hedlundaskolan

Språkdusch i samiska
Lördag 23 mars, klockan 13.30–16.00
Gammlia

Undervisningen erbjuds under förutsättning att minst fem elever har anmält sig.

Läs mer om språkdusch och anmäl senast 19 mars

Välkommen!

Språkdusch är en del i språknav samiska och finska. Språknavet väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning.

Kontakt

Marie Karling
Kompetenscentrum
för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50 marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.