Startsida Umeå kommun
Pratbubblor med finsk och samisk flagga

Språkdusch på finska och samiska

Välkommen till språkdusch på finska och samiska, lördag 16 februari, klockan 13.30–16.00. Språkdusch välkomnar barn (1–6 år) och vårdnadshavare att utveckla språket tillsammans. Språkdusch på finska hålls på Förskolan Lundagård och på samiska på Förskolan Passaren.

Språkdusch väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning. I språknavet ingår också olika aktiviteter som sagotält på förskolorna, sagoläsning på biblioteken och under modersmålsveckan.

Språkdusch på finska och samiska
Lördag 16 februari, klockan 13.30–16.00
Finska: Förskolan Lundagård, Gul och Grön hemvist
Samiska: Förskolan Passaren, avdelning Hublluo

Läs mer och anmäl dig och ditt barn
(senast 4 februari)

Kontakt

Marie Karling
Kompetenscentrum
för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50 marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.