Startsida Umeå kommun

Stöd till förskolebarn med språkstörningar

Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning, logoped 50 procent, ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd till alla förskolebarn i språklig sårbarhet, dvs att anpassa undervisningen till barnens språkliga förutsättningar.

– Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på förskolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Språkstegen

Inför höstterminen 2017 fortsätter också Språkstegens verksamhet på förskolan Rymden med stöd av logoped, 50 procent. Verksamheten är en samverkan mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landstings logopedmottagning och vänder sig till förskolebarn med svåra språkstörningar.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15