Startsida Umeå kommun

Syskonförtur tas bort vid skolplacering till förskoleklass

För- och grundskolenämnden har 19 mars 2019 beslutat att ta bort syskonförtur vid skolplacering till förskoleklass eftersom det bedöms vara oförenligt med skollagen. Beslutet innebär att urvalskriteriet relativ närhet kommer att användas om det är fler sökande än antal platser på skolor i närområdet.

För- och grundskolenämnden i Umeå har sedan 2013 tillämpat syskonförtur som urvalskriterium vid vårdnadshavares önskemål av skola inför förskoleklass. Det har inneburit att familjer som bor i närområdet haft förtur till skolplacering i förskoleklass på samma skola som barnets syskon som gått årskurs 1–3.

Umeå kommuns tillämpning av syskonförtur är, efter ett nyligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, oförenlig med skollagen enligt bedömning av juridisk expertis.

Vårdnadshavare som skulle haft syskonförtur och inte lämnat önskemål om skola kommer under vecka 12 att få information och ges möjlighet att lämna önskemål.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37 moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00 lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg
070-327 84 74 gunnar.olofsson@umea.se

Mer information

Förskoleklass är en egen skolform som sedan 1 januari 2018 är obligatorisk för alla barn som fyllt eller fyller sex år under året.

För- och grundskolenämndens beslut berör inte syskonförtur inom förskola.

Principer för urval vid skolplacering