Startsida Umeå kommun

Syskonförtur vid urval till skola föreslås tas bort

För- och grundskolenämnden har ett extrainsatt sammanträde på tisdag 19 mars där ett förslag till beslut om att ta bort syskonförtur vid skolplacering till förskoleklass ska behandlas. Umeå kommuns nuvarande tillämpning av syskonförtur bedöms av juridisk expertis vara oförenlig med skollagen.

För- och grundskolenämnden i Umeå har sedan 2013 tillämpat syskonförtur som urvalskriterium vid vårdnadshavares önskemål av skola inför förskoleklass. Det har inneburit att familjer som bor i närområdet haft förtur till skolplacering i förskoleklass på samma skola som barnets syskon som gått årskurs 1–3.

Sedan 2018 har rättsläget avseende urvalskriterier varit oklart efter en dom i Kammarrätten gällande vårdnadshavares överklagan om beslut av skolplacering i Uppsala kommun. Domen överklagades av Uppsala kommun till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I slutet av februari 2019 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen besked om att prövningstillstånd inte ges och att Kammarrättens dom därför vinner laga kraft. Domen innebär att syskonförtur inte får tillämpas före relativ närhet vid skolplacering.

– Det är olyckligt att Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer nu när flera kommuner arbetar intensivt med skolplaceringar inför hösten. Umeå kommun har valt att ha syskonförtur därför att vi tycker att det bidrar till familjer att få ihop livspusslet. Att vi nu måste ta bort syskonförtur kan drabba familjer som har barn både i förskoleklass och lågstadiet vilket vi beklagar, säger Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

Det är i dagsläget inte möjligt att veta hur många barn som kommer att få en annan placering än de hade fått om förturen hade tillämpats.

Efter för- och grundskolenämndens beslut i frågan kommer information att läggas ut här på kommunens webbplats.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37 moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00 lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg
070-327 84 74 gunnar.olofsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.