Startsida Umeå kommun

Klicka på bilden för att se revyn på Youtube.

Time's App, Grubberevyn 2020

Låt oss presentera 2020 års Grubberevy. Grubbeskolans årliga revy presenteras i år via Youtube där du kan ta del av akt 1 och 2. En tidsresa fram och tillbaka. Och tillbaka. Och fram! 

Time's App på Youtube

Välkommen!