Startsida Umeå kommun
Guldäpplet

Foto: Bo Helmersson

Två lärare från Umeå nominerade till lärarpriset Guldäpplet

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. Två av de nominerade är Linda Levander och Ulrika Aronsson, klasslärare på Tomtebogårds skola i Umeå.

Ulrika och Linda, som jobbar tillsammans som lärare i klass 3 på Tomtebogård, är nominerade bland annat för att de med små medel och didaktisk skicklighet integrerar ämnesundervisning med kooperativt lärande och digital teknik. Med datorn som verktyg omsätter de sina pedagogiska tankar på ett sätt som gör undervisningen multimodal, elevnära och lekfull. I deras klassrum kan en genomgång starta med interaktiva exempel, en mattelektion med bild- och symbolstöd och en danspaus med musik från youtube.

Totalt har drygt hundratalet lärare och förskollärare nominerats, från alla landsändar, till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet som delas ut årligen sedan 2002. Fredag 27 september presenteras årets pristagare på Bokmässan i Göteborg.
— Vi ser en digital mognad växa fram i svensk skola, över hela landet och alla åldrar för elever, även i förskola. Lärare gör medvetna och professionella val! Bland de nominerade till lärarpriset Guldäpplet ser vi tydligt hur medvetna pedagoger väljer sina verktyg med kunskap och omsorg, ur en välsorterad verktygslåda, med både digitala och analoga verktyg, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Mer information

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.