Startsida Umeå kommun

Umeå kommun tvingas återta besked om skolplacering till förskoleklass

De besked som skickats till vårdnadshavare om skolplacering inför förskoleklass hösten 2019 innehåller tyvärr vissa felaktigheter och Umeå kommun väljer därför att återta samtliga besked. Leverantören Optiplan tar på sig ansvaret för de felaktigheter som uppstått. Nytt besked om skolplacering kommer att skickas ut till vårdnadshavare via mejl så snart som möjligt.

Umeå kommun upptäckte dagen efter utskicket om skolplaceringsbesked att felaktigheter uppstått i beräkningsunderlaget och tog därför omedelbar kontakt med programvaruleverantören Optiplan.

Ansvarig på Optiplan bekräftar att det finns felaktigheter i deras beräknings­underlag, det som är själva grunden för besked om skolplacering till förskoleklass. De felaktigheter som uppstått bedöms omfatta en mindre andel av de cirka 1 400 skolplaceringar som har skickats ut.

Umeå kommun väljer dock att återta samtliga besked för att säkerställa att inga oklarheter finns när nya besked skickas ut. Nytt besked om skolplacering i förskoleklass kommer att skickas ut till vårdnadshavare så snart som möjligt. Umeå kommun har krävt att leverantören skyndsamt åtgärdar problemen så att nya korrekta besked kan gå ut snarast.

– Jag är väldigt upprörd! Vi beklagar verkligen det som har inträffat och att vi måste återta beskeden. Vårdnadshavare ska känna sig helt säkra på att det sker en regelrätt hantering av skolplaceringar i Umeå kommun vilket vi blev garanterade av leverantören, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskole­nämnden.

Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Utbildningsförvaltningen
Umeå kommun
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Gunnar Olofsson
skolstrateg
Utbildningsförvaltningen
Umeå kommun
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se