Startsida Umeå kommun
Uppmaning att ta del av Umeå kommuns förslag till hållbar skolstruktur.

Utredning om hållbar skolstruktur för låg- och mellanstadiet

Umeå växer kraftigt kommande år. I för- och grundskola visar kommunens befolkningsprognos en ökning med 4 000 barn fram till 2031. Nu utreds behovet av fler skollokaler för elever i låg- och mellanstadiet för att åstadkomma en hållbar skolstruktur för framtiden. Ta del av utredning och förslag för låg- och mellanstadieskolor på www.umea.se/skolstruktur.

Det kommer att krävas investeringar för att bygga ut eller bygga om. I Umeå tätort är behoven som störst, i bland annat västra stadsdelarna är det i dag svårt att ta emot alla elever som ska börja förskoleklass i sitt närområde. Nya stadsdelar innebär också behov av fler skollokaler.

– Umeå kommuns ansvar är att alla elever ska få plats i en skola med behöriga lärare och en tillgänglig elevhälsa. Det är en förutsättning för elevers lärande och en utbildning av hög kvalitet. För Umeå, som för övriga kommuner i Sverige, kan vi befara lärarbrist och det måste vi hantera, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, Umeå kommun.

– Utredningen av skolstruktur för låg- och mellanstadieskolor innehåller förslag på hur vi kan skapa fler elevplatser på ett ekonomiskt och pedagogiskt hållbart sätt. Förslagen bygger på flera analyser av prognoser och de fysiska lokaler vi har. Vi vill att elever, personal och vårdnadshavare ska ta del av förslagen och lämna åsikter. Det ger politiken ett bättre underlag inför beslut, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör, Umeå kommun.

Tidigare har utbildningsförvaltningen i Umeå kommun utrett skolstrukturen för högstadieskolor i Umeå tätort som för- och grundskolenämnden fattade beslut om 2018. Den här utredningen är en fortsättning för att säkerställa tillgången på elevplatser för yngre elever.

Mer information

Under november bereds allt som har kommit in och överlämnas till för- och grundskolenämnden för beslut i december.Ta del av utredning och förslag för låg- och mellanstadieskolor:
www.umea.se/skolstruktur