Startsida Umeå kommun

Elevhälsa, för- och grundskolan

Elevhälsoteam

Varje skola har ett lokalt elevhälsoteam kopplat till sin verksamhet, från elevhälsan ingår kurator, psykolog och skolsköterska.

För mer information se respektive skolas webbplats.

Inom elevhälsan finns ett stödteam med specialpedagog och psykolog som arbetar inom förskolan.

För mer information vänd dig till aktuell rektor i förskolan.

I elevhälsan ingår även vissa övergripande funktioner som får sina uppdrag via rektor. Sjukhusskolan ligger organiserat under elevhälsan.

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se

Mathias Lindberg
tf enhetschef 200810-201231
090-16 51 05
070-682 50 84
mattias.lindberg@umea.se

Marie Aspfors
enhetschef
090-16 51 06
070-611 70 88
marie.aspfors@umea.se

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig
090-16 12 86
070-308 99 95
johanna.westerlund@umea.se

Postadress:
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus