Startsida Umeå kommun

Levla

Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga och förebyggande insatser när elev och/eller skola hamnar i svårlösta situationer, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet. Stödmaterialet skapades via ett projekt vid namn Levla Lärmiljön, projektrapport kan du läsa här

Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön.

En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer.

Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck.

I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

Sidan har granskats 2018-05-04

Sidans kortadress: www.umea.se/levla

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.