Startsida Umeå kommun
Meny

Levla Lärmiljön

Levla Lärmiljön är ett vägledande stödmaterial som används inom Umeå kommuns för- och grundskola.

Syfte med materialet är att främja tidiga insatser. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten - fokus läggs på lärmiljö och inte på barn/elev. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Materialet har utvecklats i samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Levla består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets/elevens kontext samt en anpassnings- och åtgärdsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

Stödmaterialet finns i två olika versioner, en till förskolan och en till skola och fritidshem.

Grupp förskola
  1. Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera barnets/elevens perspektiv.
  2. Önskat läge: Tillsammans med barn/elev tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.
  3. Anpassningar/Insatser: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med barn/elev kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassnings- och åtgärds bank inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.
  4. Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.
Kontakt

Liselott Wihlbäck
specialpedagog
liselott.wihlback@umea.se

Anna Boman
specialpedagog
anna.boman@umea.se

Mer information

Visualisera mera - stöd i arbetet med språklig tillgänglighet.

Digitalt stöd för flerspråkighet

Digitala redskap för pedagogisk utveckling - eduit

 

Begreppet Levla kommer från spelvärlden, att levla innebär att man höjer sig en nivå i färdighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-11

Sidans kortadress: www.umea.se/levla