Startsida Umeå kommun

Levla Förskola

Barngrupp förskola

Levla Lärmiljön Förskola är ett vägledande stödmaterial som är tänkt att användas av förskolepedagoger med syfte att främja tidiga insatser. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten - fokus läggs på lärmiljö och inte på barn. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Stödmaterialet består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets kontext. Det består även av en anpassnings- och åtgärdsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

Beskriv vad bilden föreställer.
Kontakt

Christine Sjövik, Specialpedagog
christine.sjovik@umea.se

Jessica Kristoffersson, Speciallärare
jessica.kristoffersson@umea.se

Lena Spolander, Leg. psykolog
lena.spolander@umea.se

Mer information

Levla förskola är baserat på stödmaterialet Levla lärmiljön för skolan och har omarbetats av Elevhälsans stödteam till förskolan.