Startsida Umeå kommun

Anpassningar och åtgärder


Förskola

Anpassnings- och åtgärdsbanken är en del i Levla Lärmiljöns vägledande stödmaterial för förskolan. När du/ni har arbetat med formulären Beskrivning av problemsituation och Önskat läge kommer ofta idéer om möjliga insatser som kan provas. Om ni behöver ökad kunskap eller vill inspireras vidare finns här kortfattade beskrivningar med fokus på vad som kan göras i lärmiljön. Beskrivningarna är indelade i kategorierna: Förhållningssätt, strukturstöd, strategistöd, kommunikationsstöd och organisation.

Beskriv vad bilden föreställer.
Kontakt

Christine Sjövik
specialpedagog
christine.sjovik@umea.se

Jessica Kristoffersson
speciallärare
jessica.kristoffersson@umea.se

Maria Vernér
skolpsykolog
maria.verner@umea.se

Beskriv vad bilden föreställer.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus