Startsida Umeå kommun

Anpassnings- och åtgärdsbank

Anpassnings- och åtgärdsbanken är en del i Levla Lärmiljöns vägledande stödmaterial. Stödmaterialet hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en situation och sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. Läs gärna mer här.

Anpassnings- och åtgärdsbanken består av kortfattade beskrivningar med fokus på vad som konkret kan göras i lärmiljön. Vi har kategoriserat åtgärderna och anpassningarna utifrån fem områden. Om du vill ladda ner formulären och alla åtgärdsbeskrivningar som en samlad fil kan du göra det här.

Förhållningssätt innebär att genom förhållningssättet förebygga problem, starta dialog och nå samarbeten med eleverna. Strukturstöd är åtgärder som ska hjälpa eleverna att svara på vad de ska göra. Åtgärder från kategorin Strategistöd hjälper eleverna att svara på hur de ska göra. Kommunikationsstöd handlar om att hjälpa elever att kommunicera och tillsammans med dem hitta lösningar. Åtgärder som genom organisering och planering skapar förutsättningar för en god lärmiljön hittar du i kategorin Organisation.

Kontakt

Vill du veta mer om Levlas Stödmaterial kontakta:

Liselott Wihlbäck
specialpedagog liselott.wihlback@umea.se

Levla, projektrapport

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.