Startsida Umeå kommun

Undervisningsgruppen Björken

Björken är en särskild undervisningsgrupp för att förstärka hemskolans insatser. Björken består av sju pedagoger. De erbjuder en väl anpassad studiegång där ett individanpassat arbetssätt är i fokus. Arbetet sker utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn och med ett lösningsinriktat perspektiv där bemötandet och förhållningssättet är av största vikt.

En kontinuerlig samverkan med hemskolan är en förutsättning för att eleverna ska känna trygghet och tillit när de ska återgå till hemskolan. 

Björken

  • Riktar sig till elever i behov av särskilt stöd inom Umeås grundskolor, årskurs 1-9.
  • Ger varje elev goda förutsättningar att klara skolsituationen.
  • Bidrar till elevens personliga, sociala och emotionella utveckling.
  • Har ett nära samarbete med föräldrar, hemskola och andra institutioner.
Kontakt

Rektor på hemskolan gör ansökan till Björken.

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus