Startsida Umeå kommun

Skolpsykolog i grundskolan

  • ska tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av skolans elevhälsoarbete.
  • bidrar med psykologisk kunskap om risk- och skyddsfaktorer för hälsa, lärande och utveckling samt om psykisk ohälsa och funktionsvariationer.
  • erbjuder konsultationer kring frågor på organisations-, grupp- och individnivå till skolans personal där det finns behov av psykologisk kompetens.
  • genomför på uppdrag av rektor psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
  • erbjuder ett begränsat antal stödjande samtal till elever och vårdnadshavare vid skolrelaterade svårigheter.

 

För mer information se respektive skolas webbplats.

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus