Startsida Umeå kommun

Skolsköterskor i gymnasieskolan

  • ska tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram76
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.

Mer information och kontaktuppgifter: 

Dragonskolan

Forslundagymnasiet

Maja Beskowgymnasiet

Midgårdsskolan

Kontakt

Carina Claesson Söderström
Enhetschef
070-686 37 07
carina.soderstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus