Startsida Umeå kommun

Specialpedagoger och speciallärare i gymnasieskolan

  • ska tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Mer information och kontaktuppgifter:

Dragonskolan

Forslundagymnasiet

Maja Beskowgymnasiet

Midgårdsskolan

Kontakt

Carina Claesson Söderström
Enhetschef
070-686 37 07
carina.soderstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus