Startsida Umeå kommun

Levla

Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga och förebyggande insatser när elev och/eller skola hamnar i svårlösta situationer, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet. Stödmaterialet skapades via ett projekt vid namn Levla Lärmiljön, projektrapport kan du läsa här

Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön.

En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer.

Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck.

I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

Sidan har granskats 2019-05-27

Sidans kortadress: www.umea.se/levla