Startsida Umeå kommun

Försäkringar

Förskolebarn och skolelever och studerande vid vuxenutbildning och SFI i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov.

Umeå kommuns försäkringsavtal

Dessa avtal gäller från 1 januari 2019:

Den kollektiva försäkringens omfattning (pdf)

Olycksfallsförsäkring (pdf)

Särskilda försäkringsvillkor (pdf)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spar alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skada till SKFAB via blankett (pdf)

Skicka ifylld blankett via post till

Crawford & Co/Kommun olycksfall
Box 6044
171 06 Solna 

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via internet.

Tidigare försäkringsbolag (pdf)

Kontakt

Kontakta rektor på din skola eller förskola om du har frågor om försäkringar.