Startsida Umeå kommun

Försäkringar, olycksfallsförsäkring

Förskolebarn och skolelever och studerande vid vuxenutbildning och SFI i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Barn i förskola, familjedaghem och elever i grundskola och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt. Elever i yrkeshögskola, komvux och SFI är försäkrade under skoltid.

Umeå kommuns försäkringsavtal

Den kollektiva försäkringens omfattning (pdf)

Olycksfallsförsäkring (pdf)

Särskilda försäkringsvillkor (pdf)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar ska den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada ska du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spar alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skada till SKFAB via blankett (pdf)

Skicka ifylld blankett via post till:

Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 KALLINGE

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via internet.

Tidigare försäkringsbolag (pdf)

Kontakt

Kontakta rektor på din skola eller förskola om du har frågor om försäkringar.

www.skola.umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus