Startsida Umeå kommun

Försäkringar

Förskolebarn och skolelever och studerande vid vuxenutbildning och SFI i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov.

Umeå kommuns försäkringsavtal

Dessa avtal gäller från 1 januari 2019:

Den kollektiva försäkringens omfattning (pdf)

Olycksfallsförsäkring (pdf)

Särskilda försäkringsvillkor (pdf)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spar alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skada till SKFAB via blankett (pdf)

Skicka ifylld blankett via post till

Crawford & Co/Kommun olycksfall
Box 6044
171 06 Solna 

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via internet.

Tidigare försäkringsbolag (pdf)

Kontakt

Kontakta rektor på din skola eller förskola om du har frågor om försäkringar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.